krak kort odense sex jylland

blot de hårde kriminelle psykopater, men hverdags-psykopaterne, der ikke nødvendigvis overtræder lovgivningen, og hvor alt ser normalt ud på overfladen. Har ingen respekt for loven, tilsidesætter hensynsløst egen eller andres sikkerhed. En af grundene til, at vi ikke har lyst til at erkende, at der er psykopater omkring os, er at vi er bange. Ordet sociopat har vundet mere og mere indpas som et alternativ til psykopat, men ingen kan i dag blive enige om, hvad det ord betyder, så læs tre artikler om sociopater, og du er fuldstændig forvirret! Psyche betyder psyke eller sjæl og Pati betyder funktionsforstyrrelse eller sygdom. Lærer sjældent af sine erfaringer heller ikke de ubehagelige.

Hvad: Krak kort odense sex jylland

Nemlig den dyssociale /antisociale personlighedsforstyrrelse og den narcissistiske personlighedsforstyrrelse. Og forvirringen bliver endnu mere total, når vi går til de engelsksprogede lande, der bruger ordet narcissist på nogenlunde samme måde, som vi i Norden bruger ordet psykopat. Alle ved, at en psykopat kan være farlig, men hvordan? Oprindeligt var sociopat en betegnelse for en psykopat, som de personer brugte, der holdt på, at grunden til, at man blev psykopat, var omsorgssvigt. Med det resultat, at vi også har mistet vores viden om, hvad en psykopat egentligt. Og rigtigt mange mennesker bliver uforvarende ofre for dem, med store psykiske, fysiske, materielle og sjælelige skader til følge. Alle andre personlighedsforstyrrelser og psykiske sygdomme og almindelig uhensigtsmæssig adfærd falder udenfor definitionen. De er omtalt i bibelen og af de gamle grækere, og vi har også haft dem med i vores diskussion af det onde og de onde igennem specielt religionens historie. Har en forklaring på alt, det er altid nogen andres skyld eller noget andets skyld.

Kend din Psykopat: Krak kort odense sex jylland

Hvor de eksperter, der brugte ordet psykopat holdt på at psykopati var genetisk og arveligt. Den første fase, hun husker, var børnemishandling, der blev afdækket som et samfundsproblem. Brudal mener, at det næste emne, den næste fase er om psykopater. Det må vi godt sige, det er ikke injurierende eller grænseoverskridende at tale om adfærd. Plus at en psykopat og en narcissist stort set altid vælger at omgive sig med mennesker, som andre beundrer. Projicerer sin egen adfærd over på andre mennesker, og beskylder dem for de samme ting, som vedkommende selv gør eller tænker. Men når vi nu har de diagnoser, så husk at de er kategoriseret af eksperter, ud fra det vi tidligere betegnede som psykopater i vores hverdag. Begge dele oversat og beskrevet på almindelig dansk af mig. Om de mennesker, der på grund af mangel på empati og samvittighed. En vigtig grund er også, at de karaktertræk og den adfærd, som psykopater har, det genkender vi fra os selv.